Jak prodloužit životnost nástrojů.

  • Delší životnost nástrojů výrazně snižuje náklady.

Prodloužení životnosti nástrojů je jednou z hlavních funkcí řezných kapalin. Další funkce jsou dobré chlazení a odvod tepla a také oplachování obráběcího prostoru od třísek.


  • Různé látky pro zvýšení řezivosti různě působí.

Životnost nástrojů je mimo jiné ovlivněna hlavně únosností mazacího filmu (tzv. řezného výkonu) řezné kapaliny. Únosnost mazacího filmu zajišťuje v řezných kapalinách minerální olej, syntetický nebo rostlinný ester, síra, fosfor nebo chlorparafin. Každá z těchto látek funguje v jiném teplotním pásmu a je tudíž vhodná pro určitý materiál a druh obrábění. Proto velmi často výrobci kombinují tyto látky, aby pokryli co nejširší teplotní pásmo.


  • Pro konkrétní provoz je nutné vybrat optimální kapalinu.

V dnešní době jsou řezné kapaliny vyráběny tak, aby jejich řezné vlastnosti odpovídaly aplikacím, pro které jsou určeny. Neexistuje jedna univerzální řezná kapalina, která by pokryla všechny aplikace s ohledem na řezné vlastnosti. Jsou ale kapaliny, které dokáží pokrýt cca 80-90% všech operací z pohledu řezných vlastností.


  • Vysoká řezivost, ale ne za každou cenu.

Ono není až tak složité vyrobit řeznou kapalinu s extrémně vysokou řezivostí, ale taková kapalina musí také dobře chladit a oplachovat, a to už není vždy tak jednoduché sladit.

Takže při výběru vhodné řezné kapaliny vždy dbejte, aby měla nejen dostatečné řezné vlastnosti, ale aby dobře chladila a oplachovala. Samozřejmě dbejte na udržování správné koncentrace řezné kapaliny, neboť to má zásadní vliv na životnost nástrojů.