Nabízené služby


Jako specializovaný dodavatel řezných kapalin a olejů nabízíme svým zákazníkům program služeb na podporu používání a údržby těchto kapalin a olejů.


Servis řezných kapalin a olejů


Díky našemu servisu Vám pomůžeme:

 • prodloužit životnost kapalin a olejů
 • snížit spotřebu kapalin a olejů
 • omezit tok odpadu a spolupracovat na ochraně ŽP
 • nechat vaše stroje optimálně fungovat

Jedná se zejména o:

 • pravidelnou diagnostiku řezných kapalin
 • rozbory vzorků kapalin a olejů v laboratoři ZET-CHEMIE
 • proaktivní strategii údržby kapalin a olejů
 • dodávky a instalace odlučovačů olejů do obráběcích strojů
 • dodávky doplňkových zařízení (refraktometr, směšovač, odsávací zař.)
 • instalaci směšovacích zařízení
 • školení na téma řezné kapaliny a oleje


Čištění a plnění obráběcích strojů


Zajistíme vám za velice výhodných podmínek:

 • vyčištění nádrží jakéhokoliv vašeho obráběcího stroje
 • umytí vnitřního i vnějšího prostoru celého obráběcího stroje
 • naplnění obráběcího stroje novou kapalinou


Zhotovení rozvodů emulzních kapalin


Dále vám nabízíme za velice výhodných podmínek:

 • vypracování projektu rozvodu emulzních kapalin po obrobně
 • dodávky všech komponentů potřebných pro tento rozvod
 • kompletní zhotovení rozvodů emulzních kapalin tzv. na klíč


Proaktivní management kapalin a olejů


Díky našemu proaktivnímu managementu vám zajistíme:

 • nákup kapalin a olejů (možno i od třetích subjektů)
 • dopravu kapalin a olejů
 • vybudování konsignačního skladu u nás nebo přímo u vás
 • likvidaci použitých kapalin a olejů
 • audity pro firmy, jež chtějí skutečně snížit náklady a zvýšit produktivitu