Loading...

Ostatní maziva a kapaliny

Ostatní maziva a kapaliny
základní informace o sortimentu

Antikorozní kapaliny

Dodáváme kompletní řadu antikorozních a konzervačních kapalin pro železné i neželezné kovy ZET-corr xx.

Výběr správné kapaliny závisí na mnoha faktorech. Mezi ty hlavní patří délka doby antikorozní ochrany, konzervovaný materiál, viskozita a bod vzplanutí kapaliny, nároky na zdravotní nezávadnost a náklady na pořízení kapaliny.

Podle čeho vybírat?

Délka doby ochrany

Délka doby antikorozní ochrany je hlavním ukazatelem pro výběr produktu. Stručně se dá říci, že ji můžeme dělit do tří skupin. Krátkodobé nebo mezioperační, které zanechávají tenkou vrstvu pro období několika týdnů až měsíce. Dále jsou to střednědobé, kde se doba ochrany pohybuje okolo 6 měsíců. Nakonec dlouhodobé, které poskytují ochranu 12 až 24 měsíců. Tyto časy jsou většinou uvedeny pro vnitřní skladování se vzdušnou vlhkostí. Musíme proto počítat, že pod venkovním přístřeškem bude tato doba maximálně poloviční a bez přístřešku čtvrtinová.

Obsah rozpouštědla

Obsah rozpouštědla určuje hlavní charakter antikorozní kapaliny. Logicky se bude jednat o kapaliny bez rozpouštědla nebo s ním. Výhodou kapalin s rozpouštědlem je jejich voduvytěsňující vlastnost, díky které se Vám nemůže stát, že bude docházet ke korozi pod ochrannou vrstvou. Dále je to odpařitelnost, což znamená, že po aplikaci vzniká kvalitní tenký ochranný film. Nevýhodou je ovšem nízký bod vzplanutí od 40°C do 60°C.

Typ nanášení

Je nutné zvážit, jakým způsobem vyžadujete nanášet antikorozní kapalinu. U těch nízkoviskózních je možné využít metodu postřikem nebo ponorem. Tento typ bývá nejčastější, ovšem je nutné si uvědomit, že pokud máte zájem o dlouhodobou ochranu velkou vrstvou olejového filmu, budete nuceni použít kapaliny s vyšší viskozitou. Tyto už bývá nutné nanášet štětcem, nebo filcem.

Výběr antikorozní kapaliny

Vzhledem k tomu, že každý provoz kovoobrábění je unikátní,
požádejte o návštěvu našeho technika, který je schopen na základě analýzy provozu určit ideální antikorozní kapalinu pro váš provoz.

Mikromolekulární ochranný film

Mikromolekulární ochranný film je ochrana, kterou poskytují kapaliny s obsahem rozpouštědla. Po odpaření rozpouštědla z dílců zůstává mikromolekulární ochranný film s výbornou ochranou proti korozi. Mají vynikající vodu vytěsňující schopnost, proto jsou předně pro konzervaci dílců obrobených pod emulzemi. Jsou bez obsahu aromátů (nezapáchají) a jsou šetrné k pokožce. Většinou se ovšem jedná o krátkodobou až střednědobou ochranu ve skladovacích prostorách a skladování bez přístřešku se nedoporučuje.

Olejová vrstva

Tuto střednědobou až dlouhodobou ochranu nabízejí antikorozní a konzervační oleje bez obsahu rozpouštědla. Mastný film zaručuje poměrně dlouhou antikorozní ochranu i při venkovním skladování a dlouhodobé přepravě. Je nutné si ovšem uvědomit, že pro další operace je nutné odmaštění.

Voskový film

Ochrana voskovým filmem nabízí dlouhodobou antikorozní ochranu až na 24 měsíců. Jedním z protuktů, který ji nabízí je ZET-corr AC 85/6. Jedná se o nízkoviskózní antikorozní a konzervační kapalinu s obsahem rozpouštědla a vosku. Po odpaření rozpouštědla z dílců zůstává velmi tenký ochranný voskový film s vynikající ochranou proti korozi.

Zvýšení antikorozní ochrany řezných kapalin

Samostatnou skupinou jsou antikorozní aditiva řady ZET-corr KS x.
Jedná se o látky zvyšující antikorozní ochranu vodou mísitelných řezných kapalin v případě, že se taková kapalina dostane do svého nestandardního stavu.
Je mnoho příčin, které mohou donutit zvýšit antikorozní ochranu řezné kapaliny přidáním aditiv. Mezi ty hlavní patří změna obráběného materiálu na náchylnější, nebo změna složení vody. Vždy je nutné určit hlavního viníka koroze. Pokud se jedná o nízké pH a množící se bakterie, je taková aditivace zbytečná a spíše je nutné ošetřit řeznou kapalinu proti bakteriím, případně vyčistit stroj. Jestliže se jedná o změnu vstupní vody, vytypujeme vhodné antikorozní aditivum na základě jejího rozboru.
Většinou se ovšem k těmto aditivacím přistupuje pouze jako k překlenutí krátkodobého stavu (například výpadek úpravny vody), nebo zabránění další korozi, než dojde k odstranění primární příčiny (vyčištění stroje, výběr vhodnější řezné kaapliny).

Analýza provozu zdarma