Loading...

Služby

Nabízené služby

Jako specializovaný dodavatel procesních kapalin a olejů nabízíme svým zákazníkům program
služeb na podporu jejich používání a údržby.

Analýza vašeho provozu

Naši specialisté provedou analýzu provozu ve vaší firmě. Shromáždí informace o typu výroby a požadavcích na procesní kapaliny. Dále odeberou vzorky pro rozbor a projdou s vámi výrobu, aby posoudili současný stav.

Návrh optimalizace kapalin

Na základě analýzy provozu vypracujeme návrh komplexní optimalizace procesních kapalin. Tato zpráva shrnuje současný stav a navrhuje logistické, servisní a filtrační postupy včetně sladění typů kapalin a olejů tak, aby se minimalizovaly náklady a maximalizovala výkonnost.

Uvedení do praxe

Jelikož je každá výroba něčím výjimečná, zajistíme veškeré testy, servisní plán a realizaci optimalizace. Zároveň s vámi připravíme sběr potřebných dat pro zpětnou kontrolu výsledků.

Naši partneři

Naše služby

Nabízíme komplexní servis a služby spojené s procesními kapalinami.
Cílem souladu služeb je komplexní optimalizace procesních kapalin pro zpracování kovů.

Výhody komplexního servisu

Při správném výběru kapaliny je znatelně prodloužena její životnost a sníží tím její spotřeba. Je omezen tok odpadu a zvýšena ochrana ŽP. V neposlední řadě je zlepšena životnost a optimální funkce výrobních strojů.

Hlavní výčet služeb

Provádíme pravidelnou diagnostiku řezných kapalin a jejich rozbory v laboratoři ZET-CHEMIE. Připravujeme proaktivní strategii údržby kapalin a olejů. Dodáváme doplňková zařízení, jako jsou refraktometry, směšovače, odsávací zařizení apod. To vše včetně instalace a proškolení personálu.

Čištění obráběcích strojů

Za velmi výhodných podmínek provádíme čištění obráběcích strojů. Jedná se o umytí celého vnitřního prostoru stroje včetně všech nádrží pro řezné kapaliny, proplach, dezinfekci a naplnění čerstvou řeznou kapalinou.

Proaktivní management kapalin

Díky našemu proaktivnímu managementu vám zajistíme nákup kapalin a olejů, jejich dopravu, vybudování konsignačního skladu u nás nebo přímo u vás. V případě zájmu zajistíme likvidaci použitých kapalin a olejů. Nedílnou součástí jsou i audity pro firmy, jež chtějí skutečně snížit náklady a zvýšit produktivitu.

Rozvody emulzních kapalin

Nabízíme vypracování projektu rozvodu emulzních kapalin po obrobně, dodávky všech komponentů potřebných pro tento rozvod a kompletní zhotovení rozvodů emulzních kapalin tzv. na klíč.

V čem jsme jiní

NEJSME POUZE PRODAVAČI. Tak se dá třemi slovy vystihnout hlavní filozofie naší firmy. Posunout zákazníka dopředu v oblasti procesních kapalin, to je náš hlavní cíl a naše filozofie. Nenabízet nejlevnější produkty kvůli "prodeji za každou cenu" a podbízení konkurenčních cen, jen aby se prodalo. Ale nabídnout zákazníkovi kvalitní produkty, které mu skutečně přinesou zefektivnění výrobního procesu.
Tedy kvalitní analýza provozu, návrh komplexní optimalizace procesních kapalin a kvalitní pravidelný servis. To vše s cílem skutečně maximalizovat výkon a minimalizovat vaše náklady.

Více o nás

Analýza provozu zdarma