Loading...

Řezné kapaliny

Vodou nemísitelné řezné kapaliny

Dodáváme kompletní řadu řezných, brusných, tvářecích a odpařitelných olejů pro obrábění, broušení a tváření železných i neželezných kovů.

Výběr správného řezného oleje závisí na mnoha faktorech. Mezi ty hlavní patří stupeň obtížnosti řezného, brusného nebo tvářecího procesu, zpracovávaný materiál, viskozita a bod vzplanutí oleje, nároky na zdravotní nezávadnost a náklady na pořízení oleje.

základní rozdělení

Minerální oleje

Jedná se o základní a stále nejrozšířenější skupinu olejů vyráběných z minerálního základového oleje. Speciálními aditivacemi a viskozitou jsou vždy upravovány pro určené operace od těch základních řezných, až po nejnáročnější tvářecí.

Gas to Liquid (GTL)

Používá nejnovější technologii základového oleje (Gas to Liquid - GTL). Tento základový olej se nevyrábí z ropy, ale ze zemního plynu, což přináší oproti minerálním olejům mnoho výhod. Hlavně jde o vysokou čistotu, snášenlivost s pokožkou, minimální tvorbu mlhy, minimální odpar a vysoký bod vzplanutí, který přináší nižší přepalování oleje a vyšší bezpečí ve výrobě. Vynikající vytěsňování vzduchu také zajišťuje téměř nulovou pěnivost i za vysokých provozních tlaků.

Esterové oleje

Jsou to oleje bez obsahu minerálního eleje. Jejich základ je na bázi syntetických nebo rostlinných mastných esterů, které těmto olejům dodávají vysoké řezné vlastnosti.

Výběr řezného oleje

Vzhledem k tomu, že každý provoz kovoobrábění je unikátní,
požádejte o návštěvu našeho technika, který je schopen na základě analýzy provozu určit ideální řezný olej pro váš provoz.

Univerzální minerální oleje

Jedná se o širokou řadu minerálních olejů o střední až vyšší vizkozitě řady ZET-cut 6xx. Tyto oleje patří mezi nejpoužívanější a to zejména na soustružnických automatech pro všechny typy materiálů. Díky své všestrannosti jsou ovšem použitelné i pro broušení. Z této skupiny vybíráme konkrétní olej dle jeho aditivací a výkonu vždy na základě specifikací výrobního provozu.

Vysoký bod vzplanutí

V dnešní době, kdy narůstají řezné rychlosti a výkony obráběcích strojů, je nutné čím dál častěji přihlížet i k bodu vzplanutí a chladícím vlastnostem používaného oleje. Nejlepší variantou je technologie GTL (Gas to Liquid), která zaručuje vysoký bod vzplanutí a umožňuje připravovat velmi výkonné oleje s nízkou viskozitou a tím zaručí lepší odvod tepla. Z řady těchto olejů můžeme zmínit univerzální ZET-cut 6005 GTL nebo ZET-cut 6040 GTL který je ideální pro veškeré náročné obrábění vysocelegovaných a nerezových ocelí - hluboké vrtání dělovými vrtáky (vč. systému BTA), vystružování, řezání závitů apod.

Broušení tvrdokovů a barevných kovů

Často se zapomíná na značné riziko spojené s broušením tvrdokovových nástrojů a tím je právě rozpouštění pojivového kobaltu do oleje. Obsah rozpuštěného kobaltu v takovém oleji se pak stává pro obsluhu stroje zdraví škodlivý. Je proto nutné používat olej, který je pro takovou operaci přímo vyrobený a rozpouštění kobaltu a barevných kovů zabraňuje. Námi nabízený ZET-cut 645 DK si díky svým vlastnostem zasloužil doporučení od výrobce filtrů TRANSOR a je nejčastěji používán na bruskách Walter.

Mikromazání olejovou mlhou

Pro některé, převážně frézovaci operace, je vhodné použití mikromazání olejovou mlhou, které zaručuje přesné dávkování oleje a jeho minimální spotřebu. Pro tyto účely nabízíme biologicky odbouratelé oleje. Dle specifikací výroby se jedná o ZET-cut 906/40 OX na bázi rostlinných a syntetických mastných esterů, nebo řada ZET-cut MS 105x na bázi syntetických lineárních mastných alkoholů.

Výroba broušených vrtáků

Pro jednoho z předních výrobců vrtáků byl vyvinut speciální výkonný minerální olej ZET-cut 1006, který při broušení velice dobře redukuje tvorbu nárůstků a olejové mlhy. Je aditivován výkonnými syntetickými estery bez obsahu chloru, síry a fosforu. Při hlubokém broušení do plného materiálu nedochází k jeho pálení a je tak ideální volbou pro výrobu vrtáků, ozubených kol a šneků.

Tváření a závitování

Právě tyto velice náročné operace vyžadují minimalizaci tření a je nutné vybrat ideální výkonný olej. Z těchto důvodů máme v nabídce širokou řadu olejů různých viskozit pro rozdílné způsoby nanášení a různé typy materiálů. Jedná se převážně o oleje na bázi minerálního oleje, jako je kompletní řada ZET-cut VRxx, nebo ZET-cut 626. Za zmínku také stojí speciální řada bez minerálního oleje na základě isoparafinických uhlovodíků ZET-Stanz xx, což jsou oleje samoodpařitelné a po aplikaci není třeba je odmašťovat.

Vysoký únikhydraulického oleje

V případě, že používáte starší obráběcí stroje, možná zaznamenáváte vysoké úniky hydraulického oleje, který se většinou dostává do oleje řezného. I přes to, že by pro životnost vašich nástrojů a kvalitu výroby bylo vhodné vybrat výkonný řezný olej, po čase zjistíte, že je natolik zředěný, že vlastně "obrábíte pod hydraulikou". Tím ovšem přicházíte o maximální strojní výrobní možnosti a také nemalé finance na straně spotřeby nástrojů.
Z tohoto důvodu jsme právě na konec řezných olejů zařadili olej, který částečně do této skupiny patří, ale zasahuje rovněž do oblasti olejů komoditních.
Jedná se o řadu ZET-Mehrzwecköl DD xx, která zastupuje takzvaně víceúčelové oleje. V těchto olejích jsou použita jen taková aditiva a v takové míře, že zároveň splňují veškeré požadavky pro hydraulické okruhy strojů. Tyto oleje jsou proto plně funkční nejen jako hydraulické, ale i jako řezné. Můžeme tedy s klidem říci, že tato skupina olejů je ideální volbou pro maximalizaci výsledků provozu s vysokými úniky hydraulického oleje.

Analýza provozu zdarma