Loading...

Ostatní maziva a kapaliny

Ostatní maziva a kapaliny
základní informace o sortimentu

Odmašťovací kapaliny

Dodáváme kompletní řadu vodou mísitelných i nemísitelných odmašťovacích kapalin pro odmašťování železných i neželezných kovů.

Výběr správné kapaliny závisí na mnoha faktorech. Mezi ty hlavní patří druh odmašťovaného materiálu, technologie odmašťování (vodou mísitelné nebo nemísitelné), teplota odmašťovací lázně, viskozita a bod vzplanutí kapaliny, nároky na zdravotní nezávadnost, náklady na pořízení kapaliny.

Hlavní dělení

Vodou ředitelné

Do skupiny vodou ředitelných odmašťovacích kapalin patří kompletní řada ZET-Reiniger. Jedná se o kapaliny, které se používají jako roztok s vodou v koncentraci od 1% dle různých typů. Nejčastěji jsou to náplně průmyslových praček, kde slouží jako odmašťovací lázeň, dají se ovšem využít pro pouhé odmaštění postřikem nebo ponorem. Mezi tyto kapaliny patří i odmašťovací kapaliny pro čištění průmyslových podlah.

Vodou neředitelné

Řada ZET-clean patří mezi vodou neředitelné odmašťovací kapaliny. Fungují tak, že veškeré mastnoty a oleje nasycují do sebe a vodu z dílců vytěsňují. Odmašťování dílců probíhá ponorem nebo oplachem. Proto jsou to nejvhodnější kapaliny například pro odmašťovací stoly.

Výběr odmašťovací kapaliny

Vzhledem k tomu, že nabízíme kompletní škálu kapalin pro různé druhy odmašťování,
požádejte o návštěvu našeho technika, který je schopen na základě analýzy provozu a rozboru vody určit ideální antikorozní kapalinu pro váš provoz.

Ředitelnost s vodou

Základním aspektem pro určení typu odmašťování je právě ředitelnost s vodou. Rozhodování je poměrně jasné a vychází již z aplikace, pro kterou takovou kapalinu vybíráme. Tedy zda se jedná o odmašťování dílů ponorem či opachem na odmašťovacím stole, nebo se jedná o lázeň průmyslové pračky dílů nebo mytí strojů či podlah, atd.

Snášenlivost s materiálem

Některé silnější kapaliny mohou reagovat s náchylnými kovy v odmašťovaných dílech. Z tohoto důvodu je nutné zvážit různorodost výroby a materiálů, které budou s vybranou kapalinou ve styku.

Teplota lázně

V případě, že se jedná o náplň průmyslové pračky na odmašťování dílů, je nutné vzít v úvahu požadovanou teplotu lázně. Ta většinou vychází z toho, jaký olej či mastnotu chceme odstranit.

Rozbory odmašťovacích kapalin

V případě Vašeho zájmu můžeme nabídnout také kompletní rozbory kapalin včetně těch odmašťovacích.
V případě nutnosti jsme schopni díky rozboru odmašťovacích kapalin posoudit a vybrat vhodný typ antikorozní kapaliny. Ovšem vhodná je také detailní analíza samotné odmašťovací kapaliny při provozu. Díky tomu získáte přehled o současném stavu lázně a lze určit vhodné časové rozmezí její udržby a výměny.

Analýza provozu zdarma