Loading...

Další sortiment

Další sortiment
Filtrační textílie a doplňková zařízení

Refraktometr RHB 32 ATC

Nejdůležitějším parametrem u emulzních kapalin je správná koncentrace.

Ručním refraktometrem si můžete sami měřit koncentraci u vašich kapalin.

Náš refraktometr umožňuje měřit koncentraci od 0 do 32%.

Sběrače olejů z hladiny Nimatic Oilskimmer 2430, 2450, 2480

Jedná se o kompaktní zařízení, které průběžně sbírá cizí mazací oleje a nečistoty z hladiny emulzních i jiných kapalin v nádržích.

Cizí mazací oleje a nečistoty plovoucí na hladině emulzních kapalin brání přívodu kyslíku do nádrže s emulzní kapalinou. To vede ke vzniku anaerobních bakterií, hub a kvasinek. Tyto mohou způsobit biologickou degradaci emulze a u citlivějších pracovníků alergické reakce nebo podráždění kůže. Navíc mohou vést k tvorbě sraženin v emulzních kapalinách, které mohou ucpat emulzní systém.

Naše sběrače olejů jsou na principu závěsného pásku, který je nezávislý na výšce hladiny. Dodávají se v podstatě dva typy, bez a nebo se separátorem.

Směšovač emulzních kapalin Nimatic Emulsion Mixer A-900

Směšovač slouží k přípravě naprosto homogenní emulzní kapaliny v přesně předepsaném poměru s vodou (koncentraci).

Náš směšovač směšuje od 0 do 12% a je na principu Venturiho trubice. Koncentraci ovlivňuje kromě nastavení stupnice i tlak vstupní vody a délka výstupní hadice.

Lze dodat i směšovač S-MIX na principu pístovém, který má výhodu v tom, že koncentrace není závislá na tlaku vody a délce výstupní hadice. Jeho jedinou nevýhodou je podstatně vyšší cena.

Odsávací zařízení Vacuum Cleaner 600 a Nimatic Cleaner NRC-200

Tato zařízení odsávají emulzní kapaliny nebo jakékoliv oleje z nádrží.

Odsávací zařízení Vacuum Cleaner 600 mohou odsávat jak z povrchu kapalin nebo celý obsah nádrže např. při výměně.

Fungují na principu pneumatické sací jednotky, která je našroubována na hrdla standardního kovového 200 l sudu a pomocí podtlaku vzduchu v sudu dochází k odsávání kapalin nebo olejů přímo do tohoto sudu.

Navíc zařízení Nimatic Cleaner NRC-200 dokáže zpětně vyčerpat obsah sudu kam je třeba.

Ochranný program

Dodáváme také speciální mycí pastu ZET-FIX, ochranné krémy a tzv. tekuté rukavice.