Loading...

Řezné kapaliny

Vodou mísitelné řezné kapaliny

Nejpoužívanějším chladícím médiem při obrábění nebo broušení jsou vodou mísitelné řezné kapaliny.

Dodáváme kompletní řadu vodou mísitelných chladících řezných kapalin pro obrábění a broušení železných i neželezných kovů.

Výběr správné řezné kapaliny závisí na mnoha faktorech. Mezi ty hlavní patří stupeň obtížnosti řezného procesu a obráběný materiál, nároky na zdravotní nezávadnost, snaha o standardizaci produktů a náklady na pořízení a údržbu řezné kapaliny. V neposlední řadě je nutné zohlednit kvalitu a tvrdost vody, se kterou se bude koncentrát kapaliny mísit.

základní rozdělení

Minerální emulze

Jsou to emulzní řezné kapaliny pro obrábění železných a neželezných kovů. Tyto kapaliny obsahují od 50 do 80%, díky čemuž zaručují velmi dobré řezné podmínky a snášenlivost jak s širokým spektrem materiálů, tak s pokožkou obsluhy strojů. Velké množství oleje prodlužuje životnost nástrojů a zaručuje kvalitu obrobených povrchů. Jejich nevýhodou je nižší biologická stabilita.

Polosyntetické řezné kapaliny

V současné době se jedná o nejpoužívanější typ kapalin. Obsahují od 10 do 50% minerálního oleje a poskytují tím dostatečný prostor pro další aditivace a úpravy receptur, díky kterým je možné vyvíjet velké množství typů kapalin. Jsme proto schopni vybrat ideální kapalinu v závislosti na náročnosti obrábění, typů strojů, obráběných materiálech, snášenlivosti s obsluhami strojů a v neposlední řadě na složení vstupní vody.

Syntetické roztoky

Neobsahují minerální oleje a tím pádem ani emulgátory, potřebné ke spojení oleje s vodou. Nejsou to tedy emulze, ale roztoky. Obecně jsou tyto roztoky málo náchylné k tvorbě bakterií.
Nejčastěji se používají pro broušení, ovšem díky nové technologii polymerních řezných kapalin ZET-Excelent, je možné tyto kapaliny používat i pro náročné obrábění. Tyto polymerní kapaliny předčí svými vlastnostmi standardní minerální a polosyntetické emulze.

Výběr řezné kapaliny

Vzhledem k tomu, že každý provoz kovoobrábění je unikátní,
požádejte o návštěvu našeho technika, který je schopen na základě analýzy provozu a rozboru vody určit ideální řeznou kapalinu pro váš provoz.

Polymerní řada ZET-Excelent

V případě, že se rozhodnete investovat do nové technologie, doporučíme vám některý z řady produktů ZET-Excelent. Díky vynikajícímu oplachu zaručuje nejen maximální čistotu stroje, ale i nižší spotřebu až o 80%. Roztok této unikátní technologie nanočástic polymerních řetězců poskytuje výjimečnou ochranu řezných nástrojů a maximalizuje jejich životnost. Díky absenci oleje a emulgátorů je velice biostabilní a nekazí se i bez přítomnosti agresivních biocidních aditiv. Dle dosavadních testů je navíc zároveň jednou z nejšetrnějších kapalin pro obsluhy strojů.

Vysoký výkon

I mezi polosyntetickými kapalinami můžeme nabídnout emulze s vysokým výkonem pro prodloužení životnosti nástrojů a snížení spotřeby koncentrátu. Jedná se například o ZET-cut 8950 pro náročné obrábění hliníku a ocelí. Dále je to řada kapalin S-COOL, které jsou použitelné pro široké spektrum materiálů, zaručují minimální spotřebu, vysoký výkon a jsou šetrné k obsluhám strojů.

Univerzální a ekonomické

V případě, že požadujete univerzální polosyntetickou emulzi pro obrábění nebo broušení na různé materiály a běžnou tvrdost vody, můžete uvažovat o výběru kapaliny z řady ZET-cut 13xx. Tyto kapaliny díky jejich dobré antibakteriální ochraně používáme také pro provozy s velkými stroji a horizontálními vyvrtávačkami, které je téměř nemožné při pravidelné údržbě kompletně vyčistit a jsou náchylnější na degradaci kapaliny.

Měkká a DEMI voda

Je obecně známé, že pro kapaliny a stroje je lepší měkká voda s minimálním obsahem minerálních látek. Ovšem velmi měkká, až DEMI voda také zvyšuje riziko pěny a to zejména při vyšším tlaku. Z tohoto důvodu máme kapaliny připavené přímo pro tyto případy, jako je například ZET-cut 8404 S, nebo řada S-COOL.

Broušení

Pokud si budete přát speciální kapalinu pro broušení, je nutné minimalizovat lepení a zaručit hlavně chlazení, oplach a antikorozní ochranu. Pro tyto případy budeme vybírat buď syntetické kapaliny z řady ZET-cut 37xx, nebo polosyntetické z řady ZET-cut 15xx, popř. z řady ZET-cut 13xx

Vysoká tvrdost vody

V některých případech je zákazník nucen pro svou výrobu použítat tvrdou vodu s vysokým obsahem minerálních látek. Tím se zvyšuje riziko koroze strojů a při výběru nesprávné kapaliny i vznik vápenatých mýdel, která mohou zanášet obráběcí stroje. Pro tyto případy máme připraveny speciálně upravené kapaliny, které tyto problémy eliminují. Z těch, které zároveň disponují extrémním výkonem a kvalitou povrchu můžeme zmínit například ZET-cut 7720 F, nebo ZET-cut 8405 F, popř. řada S-COOL.

Systémový čistič

Mezi vodou mísitelné kapaliny patří i speciální roztok ZET-Systemreiniger TRSC 1. Je to vodou ředitelná kapalina pro čištění a desinfekci vodných okruhů v obráběcích strojích, kde se používají řezné kapaliny nebo okruhů akustanic, kde se používají tlakové kapaliny. Je třeba jej používat vždy před výměnou kapaliny za novou.
Před každým čištěním obráběcích strojů důrazně doporučujeme tento roztok použít. Vydezinfikujete tak veškerá těžko přístupná místa a zamezíte nakažení čerstvé náplně bakteriemi, které mohly ve stroji zůstat. Velmi výrazně tím prodloužíte životnost řezné kapaliny. Důležité je samozřejmě důkladné a profesionální vyčištění stroje, které patří mezi námi nabízené služby.

Nabízené služby

Analýza provozu zdarma