Loading...

Články a aktuality

Mýty a polopravdy o řezných kapalinách a olejích

V posledních několika letech se zřejmě z důvodu přetlaku konkurence některé firmy uchylují ke klamavým praktikám, aby zvýšily nebo alespoň udržely podíl na trhu s řeznými kapalinami. Jedná se především o technické dezinformace a polopravdy, které mají kapaliny těch kterých firem posunout nad konkurenční kapaliny, nebo alespoň zvýšit spotřebu těchto kapalin.

Tyto klamavé praktiky se jeví pro laika naprosto logicky a některé firmy na nich dokonce postavily celou svoji prodejní filosofii.

Rádi bychom tyto mýty a polopravdy trochu osvětlili:

Mýtus: Během pár týdnů se koeficient přepočtu refraktometru srovná na 1.

Jedná se o koeficient, který umožňuje na jednom typu refraktometru odečíst hodnotu koncentrace různých typů a druhů řezných kapalin. Tento koeficient je pevně dán výrobcem a zásadně se nemění po celou životnost řezné kapaliny. Vlivem emulgace cizích olejů do řezné kapaliny se může časem trochu snižovat, ale jedná se o snížení o cca 0,1-0,2 během 6 až 12 měsíců. Nikdy neklesne koeficient během několika týdnů např. ze 2 na 1. Tímto trikem můžete zvýšit spotřebu řezné kapaliny až na 2 násobek.

Znáte skutečnou cenu své kapaliny?

Každý koncentrát je směs mnoha látek v různých poměrech. Aby se dosáhlo homogenity koncentrátu, přidává se do něj i trochu vody, někdy je to 2%, někdy třeba až 15%. Takže použití vody v koncentrátu je zcela běžné. Pokud je však v koncentrátu např. 40-50% vody, to již se jedná o tzv. ředěné koncentráty a vyznačují se vysokým koeficientem přepočtu refraktometru (1,8 a více). Toto je další trik, jak lze snížit cenu koncentrátu řezné kapaliny.

Mýtus: Z této kapaliny namícháte 2 krát více emulze, než z jiné.

Toto je absolutní dezinformace a typické klamání zákazníka. Je postavena na absenci koeficientu přepočtu refraktometru a na záměně koncentrace kapaliny ve vodě a koncentrace minerálního oleje ve vodě. Lidově řečeno, pokud bereme koncentrát řezné kapaliny jako to, co mícháme s vodou, tak po přilití např. 5% do vody máme ve vodě vždy 5% koncentraci. Pokud dáte do 95 hrušek 5 jablek, je tam vždy 5 jablek, ať jsou to goldeny nebo granátová jablka.

Které bakterie jsou hodné? A na koho?

Některé firmy dávají do řezných kapalin kultury tzv. hodných bakterií, aby zabránili tvorbě těch zlých, které kazí řezné kapaliny. Tyto bakterie skutečně brání v tvorbě zlých anaerobních bakterií. Nejsou však až tak hodné ve vztahu k obsluhám strojů. Pro obsluhy strojů nejsou žádné hodné a zlé bakterie, jsou pouze bakterie. Toto je klasická polopravda, která má za cíl dostat řeznou kapalinu kvalitativně výš než ostatní kapaliny, které proti bakteriím používají baktericidy nebo jsou úplně bez baktericidů a bakteriím se brání vhodně zvoleným poměrem použitých látek.

Mýtus: Jedná se o ekologicky nezávadnou kapalinu.

Každá řezná kapalina je směsí chemických látek a jako taková nikdy nemůže být brána jako ekologická v pravém slova smyslu. Tzn. žádnou řeznou kapalinu, byť deklarovanou jako nejekologičtější, nelze dle platné legislativy likvidovat tak, že ji např. vylijete do kanalizace nebo jinam do životního prostředí. A to nemluvím o použité řezné kapalině ze strojů, která obsahuje navíc ztrátové mazací oleje, bakterie, plísně, houby, rozpuštěné kovy z obrobků apod. Každá řezná kapalina by měla splňovat všechny normy a předpisy vč. TRGS 611 a v bezpečnostním listu každé kapaliny je jasně uvedeno číslo likvidačního klíče, a tím je vše jasně dáno. Může být, že některé druhy řezných kapalin jsou ve vztahu k obsluhám strojů ekologičtější než jiné, např. neobsahují-li kyselinu boritou, aminy, biocidy atd. Ale z hlediska životního prostředí je to věc velice relativní.

Mýtus: Máte starou kapalinu? Nechte si ji plně zregenerovat.

V poslední době se na trhu objevilo několik firem, které nabízejí komplexní regeneraci řezných kapalin. Pokud by se skutečně jednalo o 100% regeneraci, byla by tato finančně tak náročná, že výměna kapaliny za novou by vyšla mnohem levněji. Jedná se však pouze o regeneraci částečnou (přefiltrování, vyčištění apod.). Těžko může někdo, kdo nezná přesné chemické složení kapaliny, tuto regenerovat. Platí zásada: filtrovat kapaliny ano, čistit kapaliny ano, regenerovat kapaliny ne. Vždy se vyplatí vyměnit po čase kapalinu ve stroji za novou, než se snažit o regeneraci. Je to jako u osobního auta, po určitém období musíte motorový olej vyměnit a nikdo vám ho neregeneruje.

Mýtus: TFM šetří čas, starosti a peníze.

Total Fluid Management - k tomuto obsáhlému tématu pouze krátce. TFM svým způsobem šetří čas a starosti zákazníka, ale rozhodně ne jeho peníze. TFM je vždy výhodný pouze pro toho, kdo ho nabízí nebo provádí. Už proto, že si zmapuje celé portfolio kapalin a olejů, které zákazník používá a i když po čase s TFM u zákazníka skončí, stále bude dodávat spoustu kapalin a olejů dále. Pro zákazníka je TFM vždy finančně nevýhodný, toto je dokázáno praxí, kde mnoho renomovaných firem přešlo na TFM a po nějakém čase s TFM skončilo. Nemůže být finančně výhodné, pokud od jednoho dodavatele odebíráte úplně vše, dodavatel navíc vše řídí a kontroluje.