Loading...

Články a aktuality

Kožní problémy v kovoobráběcích provozech

Velice nepříjemné, ovšem dnes velmi časté téma. Kapaliny v provozu jsou stále sofistikovanější a obsahují stále více složek. Z těchto důvodů je také řezná kapalina prvním podezřelým ve chvíli, kdy se kožní problémy objeví.

Musíme ovšem podotknout, že složení řezné kapaliny nebývá vždy hlavním viníkem. Z těchto důvodů je nutné vždy svého dodavatele požádat o analýzu problému a vyloučení nebo potvrzení reakce kapaliny na konkrétního pracovníka.

V první fázi zjistěte příčinu

Pokud se pracovníkům v provozu začne vyskytovat vyrážka, je nutné nejdříve zjistit, z jakého důvodu tomu tak je. První myšlenky většinou dávají problém za vinu řezné kapalině, přesněji složkám v její receptuře. Vzhledem k velkému množství různých aditiv a prvků se samozřejmě může stát, že pracovník je alergický na složku v receptuře. Ovšem tento fakt je nutné ověřit, protože pokud tomu tak není, změnou kapaliny problém neodstraníte.

Nejjednodušší je základní dermatologický test, o který můžete požádat svého dodavatele. Postiženému pracovníkovi budou nalepeny dvě dermatologické samolepky. Jedna s kapalinou ze stroje na kterém pracuje a druhá s čerstvě namíchanou emulzí.

Tento základní test nám ukáže, kam směřovat naší pozornost. Pokud po jednom dni nezarudne kůže ani pod jednou samolepkou, je reakce na kapalinu vyloučená a je nutné hledat příčinu jinde (alergie na krémy, mýdla, jiné přípravky ve výrobě, nebo v domácnosti)

Další extrémní případ je zarudnutí pod oběma samolepkami. V takovém případě se skutečně jedná o alergii na některou ze složek řezné kapaliny a tuto situaci je následně nutné řešit s dodavatelem, případně určit konkrétní složku na základě dermatologického vyšetření.

Nejčastěji se ovšem stává, že zarudne kůže pouze pod jednou samolepkou. Vždy se jedná právě o tu, na které byl vzorek kapaliny ze stroje. V takovém případě není na vině samotné složení kapaliny, ovšem její nestandardní stav ve stroji. Může se jednat o reakci na zkaženou emulzi, ovšem většinou se jedná o alergii na složky, které se do kapaliny dostávají při výrobě. V takovém případě musíme vzít v úvahu alergie na obráběné materiály nebo složky v konzervačních kapalinách, olejích, nebo dalších kapalinách, které se do emulze dostávají při výrobě.

Každá situace má řešení

Pokud je vyloučena reakce na kapalinu, ať už ze stroje, nebo čerstvou, je celá detektivní práce na vás. Doporučujeme oznámit pracovníkovi fakt, že se v žádném případě nejedná o kožní problémy z řezné kapaliny a v součinnosti s ním se dopátrat příčiny. Pokud totiž tuto skutečnost vyloučíme a začneme pátrat jinde, často si pracovník sám vybaví, s čím přišel do styku.

Jestliže se jedná o vyrážky z kapaliny ve stroji, je vhodné nechat prověřit její stav dodavatelem. V případě, že se nejedná o zkaženou kapalinu, můžete si vyžádat rozbor na prvky, ze kterého je patrné, které látky by problémy mohly způsobit a nemají zde co dělat. Většinou se jedná o těžké a barevné kovy, které jsou nejčastějšími alergeny. Řešením může být přeřazení pracovníka na stroj, kde se tyto materiály neobrábějí. Pomoci ovšem mohou i ochranné krémy, nebo častější frekvence profesionálního vyčištění stroje a to vždy dříve, než koncentrace nechtěných látek stoupne nad škodlivé množství.

V případě, že je pracovník alergický přímo na složku v receptuře kapaliny, nezbývá než změnit řeznou kapalinu. Jsme schopni vyselektovat aditiva, na které jsou vaši pracovníci náchylní a navrhnout produkty, u kterých tento problém hrozit nebude.