Loading...

Články a aktuality

Životnost vodou mísitelných řezných kapalin (emulzí)

Životnost vodou mísitelných řezných kapalin (emulzí) je jedním ze základních faktorů, který určuje kvalitu kapaliny.

Hlavním viníkem jsou bakterie

Na životnost (kažení) řezné kapaliny má v první řadě vliv napadení kapaliny bakteriemi. Právě odolnost řezné kapaliny proti bakteriálnímu napadení určuje výslednou životnost kapaliny.

Proč se bakterie začnou množit?

Bakterie, které napadají řezné kapaliny jsou tzv. anaerobní, tzn. že se množí nejvíce, pokud nemají přísun kyslíku. Potravou pro tyto bakterie jsou hlavně emulgátory, sulfonáty, mastné alkoholy, inhibitory koroze a další organické složky (např. vajgly od cigaret).

Vodou mísitelné řezné kapaliny se obecně dělí na syntetické, polosyntetické a minerální.

Syntetické kapaliny neobsahují minerální oleje a tím pádem ani emulgátory, potřebné ke spojení oleje s vodou, nejsou to tedy emulze, ale roztoky. Obecně jsou tyto roztoky málo náchylné k tvorbě bakterií.

Polosyntetické kapaliny obsahují od 10 do 50% minerálního oleje a emulgátory a jsou středně náchylné k tvorbě bakterií

Minerální kapaliny obsahují od 50 do 80% minerálního oleje a tím pádem větší podíl emulgátorů. Jsou nejvíce náchylné ke tvorbě bakterií.

Vyšší odolnost je dosahována vyváženým poměrem složek.

V dnešní době výrobci kapalin tvoří řezné kapaliny tak, aby byly co nejvíce odolné proti tvorbě bakterií. Dosahují toho vyváženým poměrem minerálního oleje, emulgátorů, aminů, esterů, antikorozních inhibitorů atd. a přidáváním baktericidů, které mají za úkol zamezovat tvorbě bakterií. Některým výrobcům se to daří, jiným už méně.

Nejlepší prevencí je kvalitní péče a čistota.

Základem pro docílení co nejdelší životnosti řezných kapalin je udržování správné koncentrace kapaliny, dále sbírání cizích olejů z hladiny kapaliny, udržování kapaliny v čistotě, filtrování kapaliny přes filtrační textilii a zamezení znečišťování kapaliny organickými nečistotami (vajgly, ohryzky, zbytky jídel apod.). A v neposlední řadě docílíte dlouhé životnosti správným výběrem řezné kapaliny.

Obecně vždy platí:
Minerální řezná kapalina bude mít vždy kratší životnost než polosyntetická.