Loading...

Články a aktuality

Důvody koroze řezných kapalin a její prevence

Koroze dílců nebo strojů při použití vodou mísitelných řezných kapalin je jedním z nejnepříjemnějších problémů, se kterým se mohou uživatelé těchto kapalin setkat.

V dnešní době výrobci řezných kapalin dělají vše možné a nemožné, aby zabránili tomuto problému. Někdy se to daří více, někdy méně. Není ani tak problém se samotnou řeznou kapalinou. Ta je většinou vyrobena tak, aby ve správném poměru s vodou korozi nezpůsobovala. Problém je hlavně ve vodě, která se k mísení kapaliny používá.

Hlavní příčinou koroze je elektrická vodivost kapaliny

Elektrická vodivost kapaliny je hlavním viníkem, tzn. obsah vápníku, hořčíku, chloridů, síry, dále pak nízké pH a koncentrace kapaliny. Proto je důležité dbát při výběru vhodné kapaliny hlavně na kvalitu použité vody. Čím je použitá voda měkčí, tím má nižší el. vodivost a tendenci ke korozi. Tvrdá voda naopak má vysokou el. vodivost a velmi přispívá k možné korozi. Dále je třeba držet správnou koncentraci kapaliny a pravidelně sledovat pH (kyselost) kapaliny. Ideální pracovní pH kapaliny je v rozmezí 8,6-9,2. Čím je kyselost kapaliny nižší, tím větší tendenci ke korozi má. Souvisí to s množstvím bakterií v kapalině, čím více bakterií, tím nižší pH kapalina má.

Nejdůležitější je prevence

Prevencí je myšleno výběr vhodné kapaliny, použití pokud možno měkké vody, při použití tvrdé vody úprava na měkkou, nebo častěji měnit kapalinu ve strojích. Čím je kapalina ve strojích déle, tím více se zvyšuje její tvrdost a tím i elektrická vodivost. A hlavně držet správnou koncentraci kapaliny.